Kontakti

Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.
Ķekavas novada pašvaldības e-adrese.

Iestādes kontaktinformācija

  • Ķekavas novada pašvaldība

  • Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123

  • Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis 8488

  • novads@kekava.lv

Ķekavas novada pašvaldības darba laiki:


P. 8.00-18.00
O. 8.00-17.00
T. 8.00-17.00
C. 9.00-19.00
Pk. 8.00-14.00

Pārtraukums katru darba dienu (izņemot piektdienas): 13.00-14.00.

Rekvizīti
REKVIZĪTI:

Ķekavas novada pašvaldība
Nodokļu maksātāju reģistrācijas kods: 90000048491
Tālrunis: 67935803,
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,
Konts: LV62UNLA0050014272800
AS “SEB Banka”

Nekustamā īpašuma nodokli ar pārskaitījumu iespējams nomaksāt, izmantojot sekojošus bankas kontus:
SEB BANKA LV62UNLA0050014272800
A/S SWEDBANK LV78HABA0551027981949
A/S Luminor Bank LV83RIKO0002013184626
A/S Citadele Banka” LV72PARX0013030070001

Ziedojumus pašvaldībai vai pašvaldības rīkotajiem pasākumiem iespējams samaksāt kontā:
SEB BANKA LV24UNLA005001428318

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja:
Linda Zaķe, tel. 26459609, linda.zake@kekava.lv

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece:
Aija Āre, tel. 29345624, aija.are@kekava.lv
(jautājumi par metodisko darbu, olimpiādēm, valsts pārbaudes darbiem, interešu izglītību, darba plānu pasākumu un metodiskā darba nodrošināšanai u.c.)

Izglītības procesu atbalsta vadītāja:
Vera Kļaviņa, tel. 28233615, vera.klavina@kekava.lv
(jautājumi par pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, bērnudārzu rindu, Valsts izglītības informācijas sistēmu;
pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnu uzskaiti, skolēnu ēdināšanai paredzēto valsts un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojuma uzskaite u.c.)

Izglītības kvalitātes procesu vadītāja:
Ilze Lisovska, tel. 26549842, ilze.lisovska@kekava.lv
(jautājumi par zinātniski pētnieciskajiem darbiem, ESF projektu 8.3.2.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, izglītības iestādēm nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, izglītības procesa nodrošināšanu u.c.)

Kultūras darba vadītājs:
Ēriks Laime-Babris, tel. 28631033, eriks.laime-babris@kekava.lv
(Atbalsts kultūras centriem, kultūras darbs novadā)

Projektu vadītāji:
Inga Biļko, tel. 25664513, inga.bilko@kekava.lv
(Izglītības, kultūras un sporta jomas projekti, to ieviešana un realizēšana, programma “Latvijas skolas soma”)

Projektu koordinatore:
Ilva Šembele, tel. 26465814, ilva.sembele@kekava.lv
(Izglītības, kultūras un sporta jomas projekti, to ieviešana un realizēšana, programma “Latvijas skolas soma”)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Iveta Skodžus, tel. 26496152, iveta.skodzus@kekava.lv
(jautājumi par aukļu pakalpojumiem, līgumi ar privātajām izglītības iestādēm par pirmsskolas izglītību un pamatizglītību, par atbalstu bērnu vecākiem auklei, pirmsskolas izglītībai un pamatizglītībai privātajās izglītības iestādēs, līgumi par savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:
Vita Andžejevska, tel. 25461811, vita.andzejevska@kekava.lv
(jautājumi par Aukļu datu bāzi, norēķini ar privātajām izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, par bērnu reģistrāciju 1.klasei, par interešu izglītības un pieaugušo noformālās izglītības programmas licencēšanu, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju apsekošana u.c.)

Galvenais speciālists izglītības jautājumos:

Monika Daļecka, tel.nr.25588372, monika.dalecka@kekava.lv (metodiskais atbalsts izglītības iestādēm speciālo programmu īstenošanā, pašvaldības izglītības iestāžu atbalsta personāls, pašvaldības pedagogu tālākizglītību un profesionālā pilnveide iekļaujošās un speciālās izglītības jomā, pedagoģiski medicīniskas komisijas pakalpojums, konsultācijas vecākiem par izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām)

Jaunatnes lietu speciāliste:

Vita Priževoite, tel. 28004601, vita.prizevoite@kekava.lv (Jaunu ideju centrs)

Jaunatnes darbiniece:
Zane Sniķere, tel. 22493200, zane.snikere@kekava.lv (Jaunu ideju centrs)

Jaunatnes darbiniece:
Agnese Lāne, agnese.lane@kekava.lv (Jaunu ideju centrs)

Jaunatnes darbiniece:
Inga Ausberga, tel. 22040051, inga.ausberga@kekava.lv (Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”)

Jaunatnes darbiniece:
Līga Simsone, tel. 22040051, liga.simsone@kekava.lv (Baldones bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”)

Pirmsskolas izglītības iestādes