Apstiprinātas Erasmus+ akreditācijas skolu un profesionālās izglītības sektoros

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi divus apstiprinājumus Erasmus+ programmas akreditācijai 2023.gada Erasmus+ akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības jomu uzsaukumā. Akreditācija dos iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem pieteikties finansējumam mobilitātes projektu īstenošanai un regulāri īstenot augstas kvalitātes personāla un skolēnu mācību mobilitātes, lai nodrošinātu savas organizācijas attīstību. Akreditāciju piešķir uz programmas laiku līdz 2027. gadam.

Ķekavas novada pašvaldība vienu akreditāciju ir saņēmusi Erasmus+ programmā skolu izglītības sektorā konsorcija ietvaros, kur Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde būs konsorcija koordinators un konsorcijā ietvers visas pašvaldības izglītības iestādes, t.sk. arī pirmskolas izglītības iestādes. Savukārt, otra akreditācija ir apstiprināta Erasmus+ profesionālās izglītības sektorā, kas arī iesniegta konsorcija ietvaros un Izglītības, kultūras un sporta pārvalde veiks koordinatora pienākumus un pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes: Ķekavas Mūzikas skola, Ķekavas Mākslas skola, Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola un Baldones mākslas skola, konsorcija ietvaros varēs izmantot un īstenot Erasmus+ programmas mobilitāti.

Akreditācija dos iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem pieteikties finansējumam mobilitātes projektu īstenošanai un regulāri īstenot augstas kvalitātes personāla un skolēnu mācību mobilitātes, lai nodrošinātu savas organizācijas attīstību. Akreditāciju piešķir uz programmas laiku līdz 2027. gadam.

Erasmus+ programmas projektu ietvaros plānots nodrošināt visiem skolēniem kvalitatīvu, pieejamu un iekļaujošu izglītību; attīstīt skolēnu zināšanas un prasmes par ilgtspējīgu vidi; pilnveidot skolēnu un personāla digitālās un svešvalodu prasmes un veicināt skolēnu un personāla aktīvāku līdzdalību ES demokrātijas principu īstenošanā.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde