Februārī vidusskolas skolēni varēs izmēģināt dalību tiešsaistes eksāmenos

2024. gada 8., 12. un 15. februārī vidusskolēni varēs piedalīties Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētos tiešsaistes eksāmenu izmēģinājuma darbos. Tie tiek organizēti, lai skolēni varētu iepazīties ar tiešsaistes eksāmenu izpildes vidi eksameni.vps.gov.lvDalība izmēģinājuma darbos nav obligāta, to rezultāti neietekmēs skolēnu sekmes.

Tiešsaistes eksāmenu izmēģinājuma darbos varēs piedalīties skolēni, kuri pieteikušies attiecīgajiem centralizētajiem eksāmeniem vai pieteikti dalībai izmēģinājuma darbam. Par skolēniem, kas neplāno piedalīties izmēģinājuma darbos, nav nepieciešams reģistrēt atteikumu. Piekļuves nosacījumi izmēģinājuma darbiem nav jāiesniedz. Izmēģinājuma darbu saturu veidos pagājušā gada centralizēto eksāmenu augstākā līmeņa uzdevumi. To norises darbību laiki publicēti Valsts izglītības satura tīmekļvietnē.

Tiešsaistes eksāmenu un monitoringa darbu izmēģinājuma darbi:

08.02. 14.00 – “Kultūra un māksla” (izmēģinājuma darba laiks 210 minūtes)

12.02. 14.00 – “Programmēšana” (izmēģinājuma darba laiks 230 minūtes)

15.02. 14.00 –  Ģeogrāfija (1. un 2. daļa) (izmēģinājuma darba laiks 180 minūtes)

21.02. 13.30 – izmēģinājums monitoringa darbam ķīmijā un bioloģijā (izpildes laiks būs 40 minūtes)

21.02. 15.00 – izmēģinājums monitoringa darbam dabaszinātnēs un fizikā

Valsts izglītības satura centrs