PII “Ieviņa” veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi

Šodien, 18. janvārī, atklāta Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēka, kurai veikti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Projekta mērķis ir sasniegts – siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim ir samazinājies par 42%, salīdzinot ar situāciju pirms projekta realizācijas.

2023. gada martā tika uzsākti pārbūves darbi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” ēkai (Gaismas ielā 25, Ķekavā), kura celta 1969. gadā. Tā kā bērnudārzs ir lielākais Ķekavas novadā un nodrošina pirmsskolas izglītības programmu 408 bērniem 18 grupās, projekta mērķis bija samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu.

Būvdarbu laikā tika veikta ēkas ārsienu, cokola un bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju maiņa, kā arī gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem. Veicot energoefektivitāti uzlabojošus darbus, panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums.  Siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim pirms projekta realizācijas bija 172,86 kWh/m2 un pēc projektā īstenošanas 100,78 kWh/m2, savukārt siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas bija 140,21 kWh/m2 un pēc projekta īstenošanas 68,13 kWh/m2.”

Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja Kristīne Danovska: “Šis ir ceturtais energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Ķekavas novadā, kuru 2022. gadā pieteicām Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu atlasē un saņemām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu energoefektivitātes paaugstināšanai. Šogad mēs turpināsim iesākto, lai piesaistītu investīcijas citu pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošanā, kas sekmētu arī Eiropas Zaļā kursa mērķu sasniegšanu.”

Kopējās projekta izmaksas ir 972 258 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 826 419 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 21 876 EUR un pašvaldības finansējums 123 963 EUR.

Būvdarbus veica SIA “Build-Invest Latvia” atbilstoši SIA “Komercveiksmes” izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. Būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA „Vires”, savukārt, projekta vadības pakalpojumus nodrošināja SIA “VV Consulting”.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa