Izsludināta pieteikšanās jauniešu iniciatīvu projektu konkursam

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde izsludina jauniešu iniciatīvu konkursu, kurā aicināti piedalīties jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kuras veicina Ķekavas novada jauniešu iekļaušanos novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtību izpratni un aktīvu līdzdalību, un kuras nav saistītas ar citiem projektiem vai darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem.

Finanšu līdzekļi tiek piesķirti tādām aktivitātēm kā:

  • neformālās mācīšanās aktivitātes;
  • āra dzīves aktivitātes;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
  • fiziskām aktivitātēm, kurās nav nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība (atklāti treniņi, amatierturnīri u.c.);
  • radošās pašizpausmēm (radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana u.c.).

Viena jauniešu iniciatīvas projekta aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz 500 eiro.

Ķekavas novada jaunieši no 30. oktobra līdz 27. novembrim aicināti iesniegt savus projektu pieteikumus, nosūtot uz e-pasta adresi novads@kekava.lv, iesniedzot pieteikumu elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā, e-pastā norādot “Pieteikums iniciatīvu konkursam”. Paziņojums par konkursa rezultātiem tiks publicēti pašvaldības interneta vietnē www.kekava.lv un Ķekavas novada sociālajos tīklos.

Lai palīdzētu sagatavot projektu pieteikumus , 16. novembrī no plkst. 14:00 līdz 18:00 Jaunu ideju centra telpās norisināsies apmācību seminārs “PROJEKTS? MIERĪGI!”

Pieteikšanās apmācību semināram, atverot saiti: www.ej.uz/projektsmierigi

Papildu informācija un konsultācijas pie jaunatnes lietu speciālistēm Līgas Norvaišas (tel. 27891300, e-pasts: liga.norvaisa@kekava.lv ) vai Vitas Priževoites (tel. 28004601, e-pasts: vita.prizevoite@kekava.lv ).

Vairāk informācijas par konkursa norisi un pieteikuma formām atrodama Ķekavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikumā, kas atrodams saitē www.ej.uz\kekavasjauniesi.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde