Pļavniekkalna sākumskolas piebūves pamatos iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

Šodien, 20.oktobrī, klātesot Ķekavas novada domes priekšsēdētājam Jurim Žilko, pašvaldības izpilddirektorei Jolantai Jansonei, Pļavniekkalna sākumskolas direktorei Agitai Baltmanei un pedagogiem, būvniekiem, domes deputātiem un Pļavniekkalna sākumskolas Skolas padomei, Pļavniekkalna sākumskolas jaunās piebūves pamatos iemūrēta simboliska laika kapsula. Par tās atrašanās vietu būvprojektā ir veikta atzīme. Paredzēts, ka būvniecības darbi, kurus veic “Personu apvienība “RTS””, pilnā apjomā tiks īstenoti līdz 2024.gada 1.septembrim.

“Pļavniekkalna sākumskolas devīze saka – “kā nerimst viļņi Daugavā, tā nerimsim mēs spēkā augt!” Šodien varam teikt – tas piepildās! Man ir prieks un lepnums, ka joprojām esam šajā vēsturiskajā vietā, kas glabā vairāku paaudžu atmiņas par skaisto skolas laiku, un kopā varam likt pamatakmeni jaunajai skolas piebūvei. Tas parāda, ka mums ir tradīcijas, cieņa pret vēsturi, un arvien pieaugošs bērnu pulks,” atklājot pasākumu, teica Pļavniekkalna sākumskolas direktore Agita Baltmane.

Laika kapsulā saskaņā ar tradīciju tika ievietots pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas novads” 2023. gada oktobra numurs, ēkas vizualizācija un daudzās pasaules kultūrās gudrību simbolizējošās pūces figūriņa.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko: “Ceļš uz Plavniekkalna sākumskolas paplašināšanu bijis garš, nebūt ne viegls un pavisam ne vienkāršs. Ne reizi vien nonācām neskaidrību pilnās situācijās un tikām konfrontēti ar izvēlēm, kas jāizdara. Bija nepieciešama gudrība, izturība, spēja pielāgoties un pārvarēt grūtības. Šo visu, tāpat kā arī mājīgumu un siltumu, prieku, košumu un dzīvīgumu simbolizē pūce. Tāpēc likumsakarīgi tās figūrai ir būtiskākā nozīme laika kapsulā ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.”

Pļavniekkalna sākumskola dibināta 1870. gadā un pēc diviem gadiem svinēs savu 155. gadskārtu. Tās darbība nav bijusi nepārtraukta un atkārtoti savas durvis skola vēra 1993. gadā, kad mācības tajā sāka 31 skolēns. Šajā laikā skolu absolvējušas vairākas Latvijas mērogā panākumus guvušas personības – Gints Meija (hokejists), Artūrs Miksons (ārsts – psihoterapeits), Alma Vītola (Latvijas ultramaratoniste, uzvarēja 254 kilometru garā džungļu maratonā Brazīlijā), brāļi Kārlis un Renāts Degini (florbolisti).

“Visas trīs desmitgades skolas direktore ir Agita Baltmane. Trīsdesmit gadi ir vairāk nekā puse darba mūža. Tas ir laiks, kurā izveidojas nesaraujama saikne ar vietu un tās stāstu. Tāpēc šodien mums ir divas pūces – viena pamatos iemūrējamajā kapsulā, otra Agitai Baltmanes kundzei par piemiņu no šīs dienas,” uzsvēra Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektore Jolanta Jansone.

Jau ziņots, ka sākumskolas jaunās piebūves projekta pirmās kārtas (jaunbūves) būvprojekta izstrāde, kā arī dokumentu sagatavošana būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei tika pabeigta noteiktajos termiņos gada pirmajā pusē. Taču aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē 3,4 miljonu eiro apmērā bija nepieciešami Ministru kabineta noteikumi un to izstrāde un apstiprināšana ievērojami aizkavējās, ietekmējot arī darbu izpildes termiņus. Plānots, ka sākumskola Pļavniekkalnā savas durvis bērniem un pedagogiem atkal vērs 2024. gada 1. septembrī.

Kopējās investīcijas Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrādei un būvdarbiem sasniedz 4 158 124, 45 eiro. Projektēšanas, būvekspertīzes un būvuzraudzības darbus izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem – šā gada budžetā paredzēti 233 635 eiro, bet nākamā gada budžetā – 147 088 eiro. Īstenojot projektu pilnā apjomā, Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, pie skolas galvenās ēkas tiks izbūvēta mūsdienu prasībām atbilstoša divstāvu piebūve ar mansarda stāvu, kur atradīsies 12 mācību klases, aktu zāle un ēdamzāle 312 skolēniem, kā arī vairākas palīgtelpas.

Galerija

Administratīvā pārvalde